Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Orexa Investeerderspagina

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselopname verhoogt. Voor de uitvoering van een klinische fase 2 studie (in patiënten) is Orexa op zoek naar investeerders voor een totaalbedrag van maximaal € 800.000. Deze website heeft als doel alle relevante informatie te geven voor investeerders die interesse hebben om in Orexa te investeren.

Naast deze website speciaal voor investeerders heeft Orexa ook een algemene (Engelstalige) website. Deze is te vinden op orexa.eu.

 

 

In het kort:

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselopname verhoogt.

Voor de uitvoering van een klinische fase 2 studie (in patiënten) is Orexa op zoek naar investeerders voor een totaalbedrag van maximaal € 800.000 in deze investeringsronde.

 • De pre-money waardering is € 4,8 miljoen.

 • Bij volledige inschrijving verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 14,29% in Orexa.

 • De minimale investering is € 10.000.

 • Een indicatie als beleggingshorizon is 5 tot 7 jaar.

 • In deze investeringsronde is de waardering nu extra aantrekkelijk met een flinke korting (vervolgronde voorjaar 2022: 20-35% hogere waardering per gecertificeerd aandeel).

Het verhaal van Orexa

Het verhaal van Orexa is een verhaal van een toevallige ontdekking. Ard Peeters, de oprichter van Orexa, was op zoek naar een nieuw medicijn om obesitas te behandelen. Het idee was dat door lokale toediening in de maag van een lage dosering anesthetica de proefdieren minder zouden gaan eten. Maar tot zijn verbazing bleek het effect precies andersom te zijn: de proefdieren aten juist meer!

Na een eerste teleurstelling kwam al snel het inzicht dat er ook een grote groep patiënten is waarvoor een verhoogde voedselopname juist goed is voor de gezondheid. Denk aan:

 • Patiënten die na een operatie moeten herstellen (ter voorkoming van post-operatieve ileus)
 • Ondervoeding bij kanker, met een sterk verminderde levenskwaliteit als gevolg
 • Ondervoeding bij ouderen, zodat ze te weinig kracht hebben om nog zelfstandig te kunnen wonen
 • Anorexia

Voor deze patiënten betekent een verhoogde voedselinname juist een toename van de levenskwaliteit!

Het werkingsmechanisme

Om te bestuderen hoe het mechanisme precies werkt, heeft Orexa inmiddels vele tientallen preklinische studies gedaan, in weefsels, alsmede dierstudies in muizen, ratten en varkens. Daarnaast heeft Orexa een klinische fase 1 studie gedaan (in gezonde vrijwilligers), waarmee het concept van een verhoging van de voedselopname is aangetoond.

Deze onderzoeken zijn allemaal gebaseerd op bestaande anesthetica. Deze middelen worden al vele tientallen jaren in de praktijk gebruikt, bijvoorbeeld bij een verdoving bij de tandarts. Hierdoor weten we dat deze middelen veilig zijn. 

Het gaat om een nieuwe toepassing van een bestaand werkzaam middel, met nieuwe patenten en een nieuwe formulering voor orale toediening.

 

Ard Peeters over het werkingsmechanisme:

“Het mechanisme is in de basis heel simpel. Als de maag zich vult dan rekt hij uit. Dit wordt opgepikt door zogenaamde strekreceptoren. Deze receptoren sturen de boodschap naar de hersenen dat je moet stoppen met eten (je bent verzadigd). De anesthetica verdoven deze receptoren kortdurend waardoor het verzadigingssignaal een beetje later komt en je langer door-eet.”

Uitkomsten preklinische en klinische studies

De uitkomsten uit het preklinisch en klinisch onderzoek leverden een gemiddelde extra voedselopname van 10 tot 20% op. Bij langere toediening leverde dit gewichtstoename op.

De klinische fase 1 studie in gezonde vrijwilligers is gedaan door middel van toediening van het werkzame middel door een buis via de slokdarm direct in de maag. Als het verdovende middel  in de mond zou komen, zou de proefpersoon een verdoofd gevoel in de mond krijgen en daardoor niet meer normaal kunnen eten.

Door het klinisch fase 1 onderzoek op deze manier uit te voeren, kon worden aangetoond dat lokale toediening in de maag van het werkzame middel bij gezonde vrijwilligers veilig is. Ook is aangetoond dat degenen met het werkzame middel meer aten dan degenen met de controle behandeling.

Speciaal ontwikkelde tablet

Omdat het in de praktijk niet wenselijk is om het werkzame middel via zo’n onprettige manier naar binnen te krijgen, heeft Orexa een speciaal geformuleerde tablet ontwikkeld. Deze tablet zorgt ervoor dat het werkzame middel niets doet in de mond, maar pas in de maag vrijkomt. Ook is de tablet zo geformuleerd dat het werkzame middel over een specifieke periode geheel wordt vrijgegeven en daardoor alleen in de maag werkzaam is.

Orexa heeft de ontwikkeling van deze tablet in Q4-2021 voltooid en heeft een patent hiervoor ingediend met wereldwijde patentbescherming.

Patentportfolio

Patenten zijn van essentieel belang voor de economische positie van Orexa. Orexa is mede opgericht door een patentjurist. Deze persoon is inmiddels met pensioen, maar het heeft wel een solide basis gegeven voor Orexa. Er zijn verschillende patenten ingediend en er zijn ook patenten goedgekeurd, zowel in de EU (juli 2018) als in de VS (juni 2020).

Doordat nooit iemand eerder op het idee gekomen was om anesthetica lokaal in de maag toe te dienen om de voedselopname te beïnvloeden, heeft Orexa een brede patentbescherming kunnen opbouwen. Naast het werkingsmechanisme hebben we ook bescherming met de speciaal ontwikkelde orale formulering.

De planning

Orexa is voornemens om in Q2-2022 een fase 2a studie te starten naar Post-Operatieve Ileus (zodat de patiënt na een operatie sneller weer gaat eten en beter kan herstellen). Daarnaast is Orexa voornemens om een fase 2a studie te starten naar Cachexia / Sarcopenia (ondervoeding met verlies van spierkracht), alsmede een kleinere pilot studie in Anorexiapatiënten. Uw investering in deze investeringsronde wordt gebruikt om de kosten te kunnen dekken voor de voorbereidingen van dit klinisch programma.

Specifiek bestaan de belangrijkste kosten uit de volgende drie onderdelen:

 1. Het produceren van een klinische batch van speciaal voor het onderzoek ontwikkelde tabletten voor de bovenstaande studies. De formulering van deze tablet is in Q4-2021 met succes voltooid, waarvoor Orexa tevens een patent heeft ingediend;
 2. Het voorbereidend werk van de CRO (Clinical Research Organization), waaronder het ontwikkelen en het schrijven van het studieprotocol;
 3. Uitbreiding van het Orexa-team om de klinische studie professioneel en efficiënt uit te kunnen voeren.

Deze kosten zijn dus voor de voorbereiding van de klinische studies. De volledige kosten van de klinische fase 2a studies zelf zijn hiermee nog niet gedekt. Daarvoor is vervolgfinanciering nodig van minimaal € 2,5 miljoen en maximaal € 4,0 miljoen, welke gepland staat voor het voorjaar van 2022.

De huidige financieringsronde is qua omvang relatief beperkt, maar is essentieel voor de tijdslijnen van de klinische studie. Orexa verwacht dat de druk op de intensive care in de loop van het voorjaar afneemt, waarna geplande operaties (bijvoorbeeld een buikoperatie) weer in grotere getale kunnen worden uitgevoerd. Deze tijdsfactor is belangrijk om binnen een redelijk tijdsbestek voldoende patiënten aan het onderzoek mee te kunnen laten doen.

Om bovenstaande redenen biedt Orexa deze relatief kleine financieringsronde aan tegen een extra aantrekkelijke waardering. Orexa zet voor de financieringsronde in het voorjaar van 2022, dus over slechts enkele maanden, in op een waardering die 20 tot 35% hoger ligt. Anders gezegd kunt u nu instappen met een aantrekkelijke korting.

De belangrijkste wetenschappelijke vragen

Orexa zit nog in de fase waarin er meerdere wetenschappelijke vragen nog  niet beantwoord zijn.

De basishypothese is dat lokale toediening van anesthetica ook in patiënten de voedselopname verhoogt en dat dit bij de juiste patiëntenpopulatie gezondheidswinst kan opleveren.

De vragen waar Orexa door middel van dit onderzoek graag meer duidelijkheid over wil verkrijgen zijn:

 • Werkt het werkingsmechanisme in patiënten?
 • Welke patiëntenpopulatie is het meest geschikt om mee verder te gaan?
 • Welke dosering werkt het beste?
 • Is deze dosering ook veilig?
 • Valt er voldoende gezondheidswinst te behalen?
 • Welke meetpunten (“primary & secondary end point data”) zijn het beste om voor het vervolgonderzoek te nemen? En hoeveel patiënten leveren dan voldoende statistische significantie op?

Het is echt nog de fase van onderzoeken en testen wat werkt. Op basis van de resultaten tot nu toe wijst alles erop dat het mechanisme ook in patiënten zou moeten werken. Maar hoe en wat precies is een kwestie van onderzoeken.

Het marktpotentieel

Er zijn twee toepassingen waar Orexa zich in eerste instantie op richt.

Post-operatieve ileus (na een operatie): hiervoor wordt een wereldwijde verkooppotentie voorzien van € 200 – 400 miljoen omzet per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande cijfers van aantallen operaties in combinatie met bepaalde  inschattingen.

Er worden in de westerse markten ongeveer 10 miljoen buikoperaties per jaar verricht. Indien het verblijf in het ziekenhuis 1 dag korter is, dan kan hiermee rond de € 1.000 per patiënt aan directe kosten worden bespaard. Daarnaast kan er aan indirecte kosten worden bespaard indien het herstel van de patiënten beter verloopt en er minder patiënten vanwege complicaties opnieuw geopereerd moeten worden. Bij een prijs van $ 600 per behandeling en een marktpenetratie van 15 tot 30% van specifiek dat deel van de patiënten dat waarschijnlijk het meest baat heeft bij behandeling met het medicijn van Orexa, dan komt de omzet uit op € 200 – 400 miljoen per jaar.

Cachexia / Sarcopenia (ondervoeding met verlies van spierkracht): hiervoor wordt een wereldwijde verkooppotentie voorzien van meer dan € 1 miljard omzet per jaar. Ook dit bedrag is gebaseerd op bestaande incidentie cijfers in combinatie met bepaalde  inschattingen.

Deze markt kan in de basis worden opgesplitst in twee deelmarkten: kanker gerelateerd en niet kanker gerelateerd. Een aanzienlijk deel van de kankerpatiënten krijgt te maken met Cachexia. Het idee is dat een verhoogde voedselopname in deze doelgroep leidt tot minder gewichtsverlies en daardoor een betere algemene gezondheid, waardoor behandelingen beter verdragen worden. Als Orexa dit concept kan aantonen in één specifieke subgroep, dan zou dit de deur openen naar andere doelgroepen, waaronder ook de niet kanker gerelateerde patiënten (en bijvoorbeeld ouderen). Gezien het grote aantal patiënten dat hier mogelijk baat bij heeft, is dit in potentie de grootste markt voor Orexa.

Naast bovenstaande twee toepassingen zou er op termijn ook een “over the counter” product ontwikkeld kunnen worden, waarbij de uitvinding van Orexa gecombineerd wordt met maagzuurremmers. Dit middel zou dan heel breed ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld ouderen die niet ernstig ziek zijn, maar wel een betere gezondheid en betere levenskwaliteit zouden hebben als ze wat meer zouden eten. Voor deze mogelijke toepassing heeft Orexa ook een patent ingediend. Met naar schatting meer dan 20% van de 70-plusssers die hier baat bij kunnen hebben, heeft deze markt een miljardenpotentie per jaar.

De onderbouwing van het marktpotentieel, met de bestaande cijfers en inschattingen staat uitgebreid met bronnen onderbouwd in een apart pdf-document.

Het team van Orexa

Het management team wordt gevormd door Sake Stevenhaagen (CEO) en Prof. Dr. Ard Peeters (CSO).

Sake heeft een financieel-economische achtergrond (Actuariële Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) en is tevens investeerder.

Ard is de wetenschapper, uitvinder achter de patenten en oprichter van Orexa. Hij is van oorsprong bioloog en gepromoveerd in de psychologie. Hij is bijzonder hoogleraar geweest aan het Radboud UMC, Nijmegen en geeft hier nog steeds les.

Naast het management team bestaat het team van Orexa uit Geeske In ’t Veld, als Business Developer China. Geeske spreekt vloeiend Chinees (MA Chinese Studies & International Management, Leiden University) en heeft uitgebreide ervaring in China gerelateerde business development, met een focus op Life Sciences. Geeske is aangesteld omdat er veel interesse is vanuit de Aziatische markten voor het project van Orexa.

Orexa is tot nu toe gefinancierd en ondersteund door een paar toegewijde informal investors en het NextStage Early Stage Fund.

Scenario’s:

Hieronder volgt een modelmatige weergave om een idee te geven over de verschillende mogelijke scenario’s.

Scenario 1: met partnerdeal na fase 2a en verkoop na 6,5 jaar:

Dit is een scenario waar Orexa op inzet. Hierbij sluit Orexa na het klinische fase 2a programma een partnerdeal, waarmee de kosten van de klinische fase 2b/3 studies kunnen worden betaald, zonder verdere verwatering van de certificaat- en aandeelhouders.

Deze financieringsronde:

 • Pre-money waardering: € 4,8M
 • Investeringsronde: € 800k
 • Post-money waardering: € 5,6M

Vervolgfinanciering voorjaar 2022:

 • Pre-money waardering: € 7,5M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 33%)
 • Investeringsronde: € 4M
 • Post-money waardering: € 11,5M

Met deze investeringen van samen € 4,8M kan het klinische fase 2a programma, met meerdere trials, geheel worden bekostigd.

Stel: de klinische resultaten zijn voldoende positief en het lukt om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten, waarbij de partner licentierechten verkrijgt en de klinische ontwikkelingskosten plus de lopende kosten volledig betaalt.

Er is dan geen vervolgfinanciering meer nodig.

 • Waardering voor de deal: € 11,5M
 • Exit 2028 (over 6,5 jaar) voor € 100M (waarde per certificaat t.o.v. nu: +1050%).

Rendement: +45,6% effectief per jaar.

Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 6,5 jaar naar € 115.000.

Scenario 2: geen partnerdeal, maar wel een verkoop na 6,5 jaar:

Dit is nadrukkelijk niet het scenario waar Orexa op inzet, maar is louter een vereenvoudigd modelmatig rekenvoorbeeld om de kapitaalbehoefte voor de klinische ontwikkeling zonder samenwerkingspartner aan te geven.

Deze financieringsronde:

 • Pre-money waardering: € 4,8M
 • Investeringsronde: € 800k
 • Post-money waardering: € 5,6M

Vervolgfinanciering voorjaar 2022:

 • Pre-money waardering: € 7,5M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 33%)
 • Investeringsronde: € 4M
 • Post-money waardering: € 11,5M

Met deze investeringen van samen € 4,8M kan het klinische fase 2a programma, met meerdere trials, geheel worden bekostigd.

Stel: de klinische resultaten zijn voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een partnerovereenkomst te sluiten:

Vervolgfinanciering voor fase 2b voor één indicatie (in de loop van 2023):

 • Pre-money waardering: € 15M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 72%)
 • Investeringsronde: € 5M
 • Post-money waardering: € 20M

Stel: de klinische resultaten zijn wederom voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een partnerovereenkomst te sluiten:

Vervolgfinanciering voor fase 3 (rond 2025):

 • Pre-money waardering: € 35M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 200%)
 • Investeringsronde: € 15M
 • Post-money waardering: € 50M

Exit 2028 (over 6,5 jaar) voor € 100M (waarde per certificaat t.o.v. nu: +500%).

Rendement: +31,7% effectief per jaar.

Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 6,5 jaar naar € 60.000.

Scenario 3: met gedeeltelijke overname na fase 2a en volledige verkoop na 5 jaar:

Stel dat het lukt om een partnerdeal te sluiten, waarbij deze partner over 1,5 jaar (na fase 2a) als onderdeel van de deal een aandelenbelang overkoopt van 20% van de certificaat- en aandeelhouders voor een waardering van € 25M (waarvan dan € 5M naar de certificaat- en aandeelhouders gaat), en vervolgens via milestones alle kosten betaalt en het bedrijf na 5 jaar volledig overneemt voor € 200M.

Dan zou de opbrengst per certificaat zijn:

 • Na 1,5 jaar een uitkering van 58%,
 • Plus na 5 jaar een uitkering van +2.200%

Rendement: ongeveer +90% effectief per jaar.

Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 5 jaar naar € 190.000, waarvan € 5.800 na 1,5 jaar wordt uitgekeerd.

Andere scenario’s:

Indien er tegenvallers zijn en er bijvoorbeeld extra onderzoek moet worden gedaan met extra kosten, dan komt het rendement uiteraard lager te liggen dan in de bovenstaande scenario’s. Gezien de relatief lage waardering in deze ronde zit daar wel wat marge in, zodat het perspectief niet bij de eerste tegenvaller meteen negatief uitvalt, maar dan nog steeds heel redelijk tot goed is. In deze sector gebeurt het vaak dat programma’s langer duren en meer geld kosten, dus dat is iets om rekening mee te houden.

Mocht blijken dat er in de praktijk geen economische toepassing haalbaar is, dan kan de waarde per certificaat in het slechtste geval zelfs naar nul gaan. Dat risico is aanwezig. De investeerder dient zich bewust te zijn van dit risico.

Het is erg lastig om de precieze kansen en risico’s in te schatten. Op basis van de huidige pre-klinische en klinische onderzoeken is Orexa ervan overtuigd dat het mechanisme ook in patiënten werkt. Door dit in de praktijk te testen zal blijken of het inderdaad werkt, alsmede hoeveel toegevoegde waarde daaruit valt te behalen.

Wat betreft de kansen op een geschikte partnerdeal is het niet reëel om dit op korte termijn te verwachten, maar is er wel een redelijke kans op een deal in de komende 18 tot 24 maanden. Dit soort processen kosten tijd. Er worden op dit moment al wel verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking, waarbij er vooral veel interesse uit Azië is.

Vooral voor de Chinese markt lijkt er een reële mogelijkheid te zijn om rond fase 2a tot een partnerdeal te komen. De klinische onderzoeken kunnen in China sneller en voor lagere kosten worden uitgevoerd en de marktpotentie voor alleen de Chinese markt is groot. Gastro-intestinale klachten komen in Azië bovendien vaker voor dan in Europa en de VS en daarbij heeft China een ouder wordende bevolking van grote omvang, wat voor een grote mogelijke doelgroep zorgt. Voor Westerse farmabedrijven zijn de verkooprechten voor China meestal minder interessant, waardoor het ideaal zou zijn als Orexa de exclusieve verkooprechten voor China zou kunnen verstrekken aan een partner die als tegenprestatie (een groot deel van) de klinische ontwikkelingskosten betaalt. Orexa zou dan de verkooprechten voor de rest van de wereld behouden, met al het bijbehorende opwaartse potentieel.

Orexa prognosticeert als indicatie een verwacht risico-gewogen rendement van 35% effectief per jaar voor de investeerders in deze ronde. Dit kan in de praktijk zowel aanzienlijk hoger als aanzienlijk lager uitvallen. De investeerder dient zich bewust te zijn van zowel de kansen als de risico’s.

Praktische aspecten van de investering

Bij deze uitgifte gaat het om gecertificeerde aandelen. Stichting Participatie Orexa houdt formeel de aandelen in Orexa BV en geeft certificaten uit voor ieder aandeel. Daarmee heeft de Stichting Participatie Orexa voornamelijk een administratief doel. De economische rechten van de certificaten van aandelen die in deze investeringsronde worden uitgegeven, waaronder eventuele winstuitkeringen, dividenden of de verkoop van een deel of het gehele bedrijf, zijn hetzelfde als van de andere aandelen.

Op moment van uitgifte zijn er geen preferente aandelen met preferente rechten boven de in deze ronde uit te geven gecertificeerde aandelen.

Voor de Stichting Participatie Orexa zijn de oprichtingsakte met statuten hier te vinden en de administratievoorwaarden hier.

De certificaten van aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. De beleggingshorizon bedraagt bij deze belegging als indicatie 5 tot 7 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit in de praktijk korter of langer duren. Voor beleggers met een kortere beleggingshorizon is deze belegging niet geschikt.

De investeerders zullen per e-mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. In principe zal er ieder kwartaal een bericht worden gestuurd over de ontwikkelingen van Orexa. Daarnaast zal er bij nieuwswaardige ontwikkelingen een aparte korte update worden toegestuurd. Voor vragen kan er contact worden opgenomen via investeerders@orexa.nl.

In het kort:

Voor de uitvoering van een klinische fase 2 studie (in patiënten) is Orexa op zoek naar investeerders voor een totaalbedrag van maximaal € 800.000. Hiervan wordt onder meer een klinische batch van speciaal voor het onderzoek ontwikkelde tabletten gemaakt en kunnen de voorbereidingen worden getroffen door de CRO (Clinical Research Organization) die het klinisch onderzoek zal uitvoeren.

Orexa heeft het werkingsmechanisme aangetoond in pre-klinische studies en een fase 1 studie in gezonde vrijwilligers. Nu wil Orexa onderzoeken of het werkingsmechanisme ook in patiënten werkt, alsmede welke patiëntenpopulatie en dosering het meeste kansrijk zijn voor vervolgonderzoek.

 • De pre-money waardering is € 4,8 miljoen.

 • Bij volledige inschrijving verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 14,29% in Orexa.

 • De minimale investering is € 10.000.

 • Een indicatie als beleggingshorizon is 5 tot 7 jaar.

 • In deze investeringsronde is de waardering nu extra aantrekkelijk met een flinke korting (vervolgronde voorjaar 2022: 20-35% hogere waardering per gecertificeerd aandeel).

  Klaar om in te schrijven?