Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Orexa Investeerderspagina

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt. De eerste klinische fase 2a studie (in patiënten) is recent in gang gezet. Om de tweede klinische fase 2a studie (in patiënten met Anorexia Nervosa) te starten is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 300.000. Deze website heeft als doel alle relevante informatie te geven voor investeerders die interesse hebben om in Orexa te investeren.

Naast deze website speciaal voor investeerders heeft Orexa ook een algemene (Engelstalige) website. Deze is te vinden op orexa.eu.

 

 

In het kort:

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt.

Voor de uitvoering van een klinische fase 2a studie (in anorexia patiënten) is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 300.000 en een maximum van € 500.000 in deze investeringsronde. 

 • De pre-money waardering is € 8,8 miljoen.

  • De minimale investering is € 10.000, of indien hoger een veelvoud van € 5.000 (€ 10k, 15k, 20k, 25k, etc.).

  • Gratis bonuscertificaten bij hogere investeringsbedragen (vanaf € 25k).

  • Bij totale inschrijving van € 500.000 verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 5,36% in Orexa (excl. gratis bonuscertificaten).
  • Een indicatie als beleggingshorizon is 4 tot 6 jaar.

  Het verhaal van Orexa

  Het verhaal van Orexa is een verhaal van een toevallige ontdekking. Prof. Dr. Ard Peeters, de oprichter van Orexa, was op zoek naar een nieuw medicijn om obesitas te behandelen. Het idee was dat door lokale toediening in de maag van een lage dosering anesthetica de proefdieren minder zouden gaan eten. Maar tot zijn verbazing bleek het effect precies andersom te zijn: de proefdieren aten juist meer!

  Na een eerste teleurstelling kwam al snel het inzicht dat er ook een grote groep patiënten is waarvoor een verhoogde voedselinname juist goed is voor de gezondheid. Denk aan:

  • Patiënten die na een operatie moeten herstellen (ter voorkoming van post-operatieve ileus)
  • Anorexia Nervosa
  • Ondervoeding bij kanker, met een sterk verminderde levenskwaliteit als gevolg
  • Ondervoeding bij ouderen, zodat ze te weinig kracht hebben om nog zelfstandig te kunnen wonen

  Voor deze patiënten betekent een verhoogde voedselinname juist een toename van de levenskwaliteit!

  Het unieke concept van Orexa

  Het concept van Orexa is een lokale behandeling in de maag met bestaande anesthetica. Het gaat hierbij om een nieuwe toepassing van een bestaand werkzaam middel, met nieuwe patenten en een nieuwe formulering voor orale toediening. Dat heeft bijzonder interessante voordelen.

  Deze middelen worden immers al vele tientallen jaren in de praktijk gebruikt, bijvoorbeeld bij een verdoving bij de tandarts. Hierdoor weten we dat deze middelen veilig zijn.

  Het mechanisme van de ontdekking van Orexa is in de basis heel simpel. Als de maag zich vult dan rekt hij uit. Dit wordt opgepikt door zogenaamde strekreceptoren. Deze receptoren sturen de boodschap naar de hersenen dat je moet stoppen met eten (je bent verzadigd). De anesthetica verdoven deze receptoren kortdurend waardoor het verzadigingssignaal een beetje later komt en je langer door-eet.

  Doordat nooit iemand eerder op het idee gekomen was om anesthetica lokaal in de maag toe te dienen om de voedselinname te beïnvloeden, heeft Orexa een brede patentbescherming kunnen opbouwen. Naast het werkingsmechanisme heeft Orexa ook bescherming met de speciaal ontwikkelde orale formulering.

  Orexa heeft vele preklinische studies gedaan (in weefsels, muizen, ratten en varkens) en een klinische fase 1 studie (in gezonde vrijwilligers), waarmee het concept (voedselinname verhoging) is aangetoond. De gemiddelde extra voedselinname in deze studies ligt tussen de 10% en 20%. Bij langere toediening in de diermodellen leidt dit tot gewichtstoename. 

  Eerste klinische fase 2a studie gestart

  (in de preventie van Post-Operatieve Ileus)

  Dit jaar heeft Orexa belangrijke stappen gezet om de eerste klinische fase 2a studie te kunnen starten.  Hiervoor zijn speciaal voor het onderzoek ontwikkelde tabletten gemaakt, welke op commerciële schaal zijn geproduceerd. Dit proces is nu gereed en de tabletten ondergaan nu verschillende stabiliteitstesten om de kwaliteit te kunnen garanderen. Deze stap is reeds  een eerste validatie voor commerciële productie in een latere fase.

  Daarnaast is recent de eerste klinische fase 2a studie in gang gezet, welke zal worden uitgevoerd door een CRO (Clinical Research Organization). Het tekenen van het contract met een CRO is een bijzonder belangrijke stap en een immense mijlpaal voor Orexa.

   

  Dit eerste klinische fase 2a onderzoek richt zich op de preventie van Post-Operatieve Ileus. Dit is een serieuze complicatie, die tot 50% van de patiënten in bepaalde patiëntengroepen treft. De klachten leiden ertoe dat deze patiënten niet meer kunnen eten en daardoor langzamer herstellen na de operatie, wat weer leidt tot een langer ziekenhuisverblijf.

  Dit onderzoek richt zich specifiek op vrouwen met ovariumkanker, die een grote buikoperatie hebben ondergaan. Er is voor deze patiënten gekozen, omdat dit een groep is waarbij de post-operatieve ileus relatief vaak voorkomt. Er zal worden onderzocht of de gastro-intestinale verstoringen minder worden en of de patiënten sneller herstellen.

  De studie zal worden uitgevoerd in 3 centra in Duitsland met 100 tot 120 patiënten, onder toezicht van hoofdonderzoeker Prof. Mustae (Universiteitsziekenhuis Bonn).

  Tweede klinische fase 2a studie (in Anorexia Nervosa)

  Graag wil Orexa naast de eerste lopende studie ook een tweede klinisch fase 2a onderzoek starten, in patiënten met Anorexia nervosa. Dit zal een kleine beschrijvende studie worden, waarbij de onderliggende vraag is of er anorexia patiënten zijn die baat kunnen hebben bij een behandeling met het medicijn van Orexa.

  Het doel van de huidige financieringsronde is om deze studie te kunnen laten starten.

  Het protocol voor de studie is in de basis inmiddels gereed. Net als de eerste klinische fase 2a studie (preventie van post-operatieve ileus) zal het onderzoek uitgevoerd worden door een Clinical Research Organization (CRO). Er ligt inmiddels een offerte die aan de vereiste randvoorwaarden voldoet.

  Het zal gaan om:

  • Een beschrijvende pilot fase 2a studie in anorexia patiënten
  • Relatief beperkt aantal patiënten
  • Doel is het uitzoeken of anorexia patiënten in hun herstel ondersteund worden door de behandeling met het medicijn van Orexa
  • Inschatting kosten: ongeveer € 550.000
  • De uitkomsten van deze studie worden verwacht 9 tot 12 maanden na het begin van de studie

  Net als bij de eerste klinische fase 2a studie zullen de kosten gedurende de tijdsduur van de studie worden verspreid, waardoor een aanzienlijk deel van de kosten pas in H2-2023 worden gemaakt. Zodra er ten minste € 300.000 aan investeringen in deze ronde is verzekerd, dan kan de studie in gang worden gezet.

  Potentieel nieuwe -extra- studies

  Naast de twee klinische studies in de preventie van Post-Operatieve Ileus en Anorexia, zou Orexa in 2023 ook graag een derde klinische studie (in Cachexia / Sarcopenia) willen starten. Hiervoor zal ofwel een wat grotere financieringsronde nodig zijn, ofwel een geschikte samenwerkingspartner.

  De financiering in de huidige ronde is bewust beperkt, om met beperkte verwatering van bestaande investeerders de klinische pijplijn uit te breiden naar twee fase 2a studies. Als Orexa straks twee fase 2a onderzoeken heeft lopen, verwacht het een goede uitgangspositie te hebben om met zowel grotere investeerders als mogelijke samenwerkingspartners tot een overeenkomst te kunnen komen.

  Het marktpotentieel van de verschillende toepassingen

  Voor de preventie van Post-Operatieve Ileus voorziet Orexa een wereldwijde verkooppotentie van € 200 – 400 miljoen omzet per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande cijfers van aantallen operaties in combinatie met bepaalde inschattingen, welke uitgebreid met bronnen zijn onderbouwd in dit aparte pdf-document.

  Voor Anorexia is het marktpotentieel op dit moment nog wat lastiger te onderbouwen, omdat hierbij meer factoren meewegen. Wel is het bekend dat de ziekte voorkomt bij ongeveer 0,7% van de bevolking, waarbij vooral adolescente meisjes en jonge vrouwen worden getroffen. Ook indien slechts een deel van deze groep baat bij het kandidaat medicijn zou hebben, dan nog gaat het om grote aantallen patiënten.

  Voor Cachexia / Sarcopenia (ondervoeding met verlies van spierkracht) voorziet Orexa het grootste marktpotentieel. Gezien het grote aantal patiënten dat hier mogelijk baat bij heeft, schat Orexa het omzetpotentieel op meer dan € 1 miljard per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande incidentie cijfers in combinatie met bepaalde  inschattingen.

  Quote Prof. Dr. Ard Peeters:

  “We zijn zeer verheugd dat de eerste klinisch fase 2a studie is gestart. Dat is een hele belangrijke mijlpaal voor Orexa. Graag zouden we ook de tweede fase 2a studie (in Anorexia Nervosa) in gang willen zetten. Het zou geweldig zijn als we deze ernstig zieke patiënten kunnen helpen.

  De meeste voorbereidingen die hiervoor nodig zijn, zijn inmiddels getroffen, dus als er voldoende financiering rond is, dan kunnen we vrij snel starten.”

  Team

  De kern van Orexa wordt gevormd door het management team bestaande uit Prof. Dr. Ard Peeters (CSO) en Sake Stevenhaagen (CEO).

  Ard is de wetenschapper, uitvinder achter de patenten en oprichter van Orexa. Hij is van oorsprong bioloog en gepromoveerd in de psychologie. Hij is bijzonder hoogleraar geweest aan het Radboud UMC, Nijmegen en geeft hier nog steeds les. Ook heeft Ard veel ervaring in de farmaceutische industrie. Hij heeft 20 jaar gewerkt voor het bedrijf Organon.

  Sake heeft een financieel-economische achtergrond (Actuariële Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) en is tevens investeerder.

  Naast Ard en Sake werkt Orexa samen met externe specialisten op de deelgebieden die nodig zijn. Orexa houdt de vaste kosten in deze ontwikkelingsfase nog zo laag mogelijk, om zo’n groot mogelijk deel van de investeringen in klinisch onderzoek te kunnen stoppen.

  De planning

  Als alles goed gaat, dan heeft Orexa straks 3 ijzers in het vuur:

  1. De klinische fase 2a studie in de preventie van Post-Operatieve Ileus;
  2. De klinische fase 2a studie in Anorexia Nervosa;
  3. Veterinaire toepassing (de biggenstudies).

  Daarnaast zullen ook al de voorbereidingen worden getroffen voor een derde klinische fase 2a studie in Cachexia / Sarcopenia.

  Verder zullen er gesprekken worden gevoerd met mogelijke samenwerkingspartijen.

  (Opmerking bij het plaatje hieronder: het contract voor de klinische fase 2a studie in de preventie van post-operatieve ileus is getekend en de studie is gestart. De verwachting is dat de eerste patiënt wordt behandeld in april 2023.)

  Relatief lage ontwikkelingskosten

  Omdat het actieve ingrediënt van het kandidaat medicijn van Orexa reeds decennialang wordt gebruikt, en er vele tientallen wetenschappelijke studies naar zijn gedaan, is er al heel veel bekend over de veiligheid. Hierdoor volstaan minder grote onderzoekstrajecten in fase 2b / 3 en zullen de totale kosten daarvan veel lager uitkomen dan voor een middel waarvan nog geen veiligheidsprofiel bekend is. In de Verenigde Staten staat deze toelatingsroute bekend onder de 505(b)(2) pathway. Voor Europa is er een soortgelijke regeling.

   

  Deze verkorte trajecten betekenen dat zowel de ontwikkelingstijd als de ontwikkelingskosten naar verwachting aanzienlijk lager uit zullen vallen dan bij een geheel nieuw medicijn, terwijl de marktpotentie door de patentpositie evengoed aanzienlijk is.

  Bovendien zullen de productiekosten van het medicijn, als het eenmaal op de markt is, laag zijn. Het middel kan daardoor voor een lage prijs, maar toch met een mooie marge, op de markt gebracht worden.

   

  Lager risico (al veel bekend over de veiligheid)

  +

  Lage productiekosten

  +

  Lagere ontwikkelingskosten + Kortere ontwikkelingstijd (505 (b)(2) pathway)

  =

  Hoger verwacht rendement

  Biggenstudie

  Naast de klinische studies gaat Orexa ook verder met studies in dieren. De voorbereidingen van een nieuwe serie biggenstudies zijn zeer voorspoedig verlopen, waardoor deze in november al zijn gestart.

  Voor Orexa is dit interessant, omdat het bij goede resultaten voor een voerproducent of groot veterinair farmabedrijf zeer interessant zal zijn om een overeenkomst met Orexa te sluiten. Mogelijk zou dit al de eerste inkomsten voor Orexa kunnen opleveren.

   

  Er zullen meerdere rondes aan studies worden uitgevoerd. Bij de eerste ronde zullen 120 biggen, in 4 groepen van 30 biggen 3 verschillende doseringen en een placebo krijgen. Deze dosering zit in het speciaal geproduceerde biggenvoer. Vervolgens zal er ongeveer één keer per 6 weken een nieuwe ronde worden gestart. Op deze manier zullen er in relatief korte tijd veel data worden gegeneerd.

  De waardering

  De pre-money waardering van deze investeringsronde bedraagt € 8,8 miljoen.

  Deze huidige pre-money waardering plus de benodigde investeringen ten opzichte van de verkooppotentie zijn relatief laag. Dus als het goed gaat, dan kan het ineens heel erg goed gaan. Orexa is wat dat betreft een mooi voorbeeld van een asymetrisch risicoprofiel, met een lage correlatie met andere beleggingen.

  Orexa zit dicht bij het punt, waarbij er voldoende financiering is verzekerd om twee klinische fase 2a studies volledig uit te kunnen voeren. Zodra het concept in patiënten is aangetoond en het duidelijk is of en hoeveel gezondheidswinst er valt te behalen, dan hoort daar vanzelfsprekend een andere waardering bij. Wat die waardering dan wordt, hangt vooral af van de uitkomsten van de klinische onderzoeken.

  Bonuscertificaten:

  Voor investeerders die Orexa een wezenlijke stap verder brengen, is er een aantrekkelijke bonus voor investeringen van grotere bedragen.

  De bonussen zijn als volgt:

  • 2,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 25.000 en hoger.
  • 5,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 50.000 en hoger.
  • 20,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 100.000 en hoger (maximaal 3 tickets).

  Scenario’s:

  Hieronder volgt een modelmatige weergave om een idee te geven over de verschillende mogelijke scenario’s.

  Scenario 1: met partnerdeal na fase 2a en verkoop na 5,5 jaar:

  Dit is een scenario waar Orexa op inzet. Hierbij sluit Orexa na het klinische fase 2a programma een partnerdeal, waarmee de kosten van de klinische fase 2b/3 studies kunnen worden betaald, zonder verdere verwatering van de certificaat- en aandeelhouders.

  Deze financieringsronde:

  • Pre-money waardering: € 8,8M
  • Investeringsronde: € 500k
  • Post-money waardering: € 9,3M

  Vervolgfinanciering Q2’23:

  • Pre-money waardering: € 12,5M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 34%)
  • Investeringsronde: € 2,5M
  • Post-money waardering: € 15,0M

  Met deze investeringen van samen € 3,0M kunnen de eerste twee klinische fase 2a studies geheel worden bekostigd, inclusief alle lopende bedrijfskosten, en kan tevens worden gestart met de derde klinische fase 2a studie.

  Ons ideale scenario: de klinische resultaten zijn voldoende positief en het lukt om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten, waarbij de partner licentierechten verkrijgt en de klinische ontwikkelingskosten plus de lopende kosten volledig betaalt.

  Er is dan geen vervolgfinanciering meer nodig.

  • Waardering voor de deal: € 15,0M
  • Exit 2028 (over 5,5 jaar) voor € 125M (waarde per certificaat t.o.v. nu: +1016%).

  Rendement: +55,1% effectief per jaar.

  Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 5,5 jaar naar € 111.600. 

  Scenario 2: geen partnerdeal, maar wel een verkoop na 5,5 jaar:

  Dit is nadrukkelijk niet het scenario waar Orexa op inzet, maar is louter een vereenvoudigd modelmatig rekenvoorbeeld om de kapitaalbehoefte voor de klinische ontwikkeling zonder samenwerkingspartner aan te geven.

   

  Deze financieringsronde:

  • Pre-money waardering: € 8,8M
  • Investeringsronde: € 500k
  • Post-money waardering: € 9,3M

   

  Vervolgfinanciering Q2’23:

  • Pre-money waardering: € 12,5M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 34%)
  • Investeringsronde: € 2,5M
  • Post-money waardering: € 15,0M

   

  Met deze investeringen van samen € 3,0M kunnen de eerste twee klinische fase 2a studies geheel worden bekostigd, inclusief alle lopende bedrijfskosten, en kan tevens worden gestart met de derde klinische fase 2a studie.

   

  Stel: de klinische resultaten zijn voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten.

  Vervolgfinanciering (eind 2023 / begin 2024):

  • Pre-money waardering: € 20M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 78%)
  • Investeringsronde: € 5M
  • Post-money waardering: € 25M

  Hiermee kan de derde fase 2a studie worden voltooid en kan er een start worden gemaakt met een grootschalige fase 2b/3 studie in één indicatie.

   

  In het geval dat de klinische resultaten wederom voldoende positief zijn, maar het dan nog niet lukt om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

  Vervolgfinanciering voor fase 2b/3 (2024-2025):

  • Pre-money waardering: € 35M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 149%)
  • Investeringsronde: € 15M
  • Post-money waardering: € 50M

   

  Vervolgens: de klinische resultaten zijn wederom voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

  Vervolgfinanciering voor fase 3 (rond 2026):

  • Pre-money waardering: € 60M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 199%)
  • Investeringsronde: € 15M
  • Post-money waardering: € 75M

   

  Exit 2028 (over 5,5 jaar) voor € 125M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 398%).

  Rendement: +33,9% effectief per jaar.

  Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 5,5 jaar naar € 49.800. 

  Scenario 3: met gedeeltelijke overname na fase 2a en volledige verkoop na 4,5 jaar:

  Stel dat in deze financieringsronde het maximumbedrag van € 500k wordt opgehaald en dat er daarnaast nog voor twee tickets van € 100k wordt geïnvesteerd.

   

  Deze financieringsronde:

  • Pre-money waardering: € 8,8M
  • Investeringsronde: € 500k
  • Extra € 100k-tickets: € 200k
  • Post-money waardering: € 9,5M

   

  Het lukt daarna om een partnerdeal te sluiten, waarbij deze partner over 1,5 jaar (na fase 2a) als onderdeel van de deal een aandelenbelang overkoopt van 20% van de certificaat- en aandeelhouders voor een waardering van € 30M (waarvan dan € 6M naar de certificaat- en aandeelhouders gaat), en vervolgens via milestones alle kosten betaalt en het bedrijf na 4,5 jaar volledig overneemt voor € 250M.

   

  Dan zou de opbrengst per certificaat zijn:

  • Na 1,5 jaar een uitkering van 63%,
  • Plus na 4,5 jaar een uitkering van +2.005%

  Rendement: +98,1% effectief per jaar.

  Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 4,5 jaar naar € 216.800, waarvan € 6.300 na 1,5 jaar wordt uitgekeerd. 

  Een overzicht van de drie scenario’s:

  Andere scenario’s:

  Indien er tegenvallers zijn en er bijvoorbeeld extra onderzoek moet worden gedaan met extra kosten, dan komt het rendement uiteraard lager te liggen dan in de bovenstaande scenario’s. Gezien de relatief lage waardering in deze ronde zit daar wel wat marge in, zodat het perspectief niet bij de eerste tegenvaller meteen negatief uitvalt, maar dan nog steeds heel redelijk tot goed is. In deze sector gebeurt het vaak dat programma’s langer duren en meer geld kosten, dus dat is iets om rekening mee te houden.

  Mocht blijken dat er in de praktijk geen economische toepassing haalbaar is, dan kan de waarde per certificaat in het slechtste geval zelfs naar nul gaan. Dat risico is aanwezig. De investeerder dient zich bewust te zijn van dit risico.

  Het is erg lastig om de precieze kansen en risico’s in te schatten. Op basis van de huidige pre-klinische en klinische onderzoeken is Orexa ervan overtuigd dat het mechanisme ook in patiënten werkt. Door dit in de praktijk te testen zal blijken of het inderdaad werkt, alsmede hoeveel toegevoegde waarde daaruit valt te behalen.

  Wat betreft de kansen op een geschikte partnerdeal is er een redelijke kans op een deal in de komende 1 tot 2 jaar. Dit soort processen kosten tijd. Er worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking, waarbij er vooral veel interesse uit Azië is.

  Vooral voor de Chinese markt lijkt er een reële mogelijkheid te zijn om rond fase 2a tot een partnerdeal te komen. De klinische onderzoeken kunnen in China sneller en voor lagere kosten worden uitgevoerd en de marktpotentie voor alleen de Chinese markt is groot. Gastro-intestinale klachten komen in Azië bovendien vaker voor dan in Europa en de VS en daarbij heeft China een ouder wordende bevolking van grote omvang, wat voor een grote mogelijke doelgroep zorgt. Voor Westerse farmabedrijven zijn de verkooprechten voor China meestal minder interessant, waardoor het ideaal zou zijn als Orexa de exclusieve verkooprechten voor China zou kunnen verstrekken aan een partner die als tegenprestatie (een groot deel van) de klinische ontwikkelingskosten betaalt. Orexa zou dan de verkooprechten voor de rest van de wereld behouden, met al het bijbehorende opwaartse potentieel.

  Orexa prognosticeert als indicatie een verwacht risico-gewogen rendement van 35% effectief per jaar voor de investeerders in deze ronde. Dit kan in de praktijk zowel aanzienlijk hoger als aanzienlijk lager uitvallen. De investeerder dient zich bewust te zijn van zowel de kansen als de risico’s.

  Praktische aspecten van de investering

  Bij deze uitgifte gaat het om gecertificeerde aandelen. Stichting Participatie Orexa houdt formeel de aandelen in Orexa BV en geeft certificaten uit voor ieder aandeel. Daarmee heeft de Stichting Participatie Orexa voornamelijk een administratief doel. De economische rechten van de certificaten van aandelen die in deze investeringsronde worden uitgegeven, waaronder eventuele winstuitkeringen, dividenden of de verkoop van een deel of het gehele bedrijf, zijn hetzelfde als van de andere aandelen.

  Op moment van uitgifte zijn er geen preferente aandelen met preferente rechten boven de in deze ronde uit te geven gecertificeerde aandelen.

  Voor de Stichting Participatie Orexa zijn de oprichtingsakte met statuten hier te vinden en de administratievoorwaarden hier.

  De certificaten van aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. De beleggingshorizon bedraagt bij deze belegging als indicatie 4 tot 6 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit in de praktijk korter of langer duren. Voor beleggers met een kortere beleggingshorizon is deze belegging niet geschikt.

  De investeerders zullen per e-mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. In principe zal er ieder kwartaal een bericht worden gestuurd over de ontwikkelingen van Orexa. Daarnaast zal er bij nieuwswaardige ontwikkelingen een aparte korte update worden toegestuurd. Voor vragen kan er contact worden opgenomen via investeerders@orexa.nl.

  Samenvatting:

  Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt.

  Voor de uitvoering van een klinische fase 2a studie (in anorexia patiënten) is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 300.000 en een maximum van € 500.000 in deze investeringsronde. 

  • De pre-money waardering is € 8,8 miljoen.

   • De minimale investering is € 10.000, of indien hoger een veelvoud van € 5.000 (€ 10k, 15k, 20k, 25k, etc.).

   • Gratis bonuscertificaten bij hogere investeringsbedragen (vanaf € 25k).

   • Bij totale inschrijving van € 500.000 verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 5,36% in Orexa (excl. gratis bonuscertificaten).
   • Een indicatie als beleggingshorizon is 4 tot 6 jaar.

   Klaar om in te schrijven?