Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Orexa Investeerderspagina

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt. De eerste twee klinische fase 2a studies zijn gestart. Het gaat om de bevordering van herstel van patiënten na een zware operatie en om de ondersteuning van de behandeling van anorexiapatiënten. Om deze twee klinische fase 2a studies verder te bekostigen is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 1.500.000. Deze website heeft als doel alle relevante informatie te geven voor investeerders die interesse hebben om in Orexa te investeren.

Naast deze website speciaal voor investeerders heeft Orexa ook een algemene (Engelstalige) website. Deze is te vinden op orexa.eu.

 

 

In het kort:

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt.

Voor de uitvoering van twee klinische fase 2a studies is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 1.500.000. 

 • De pre-money waardering is € 10,0 miljoen.

  • De minimale investering is € 10.000, of indien hoger een veelvoud van € 5.000 (€ 10k, 15k, 20k, 25k, etc.).

  • Gratis bonuscertificaten bij hogere investeringsbedragen (vanaf € 25k).

  • Gratis bonuscertificaten bij snellere inschrijvingen.

  • Bij totale inschrijving van € 1.500.000 verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 13,0% in Orexa (excl. gratis bonuscertificaten).
  • Een indicatie als beleggingshorizon is 3,5 tot 5,5 jaar.

  Het unieke concept van Orexa

  Het concept is eenvoudig: het gaat om lokale behandeling in de maag met bestaande anesthetica. Deze anesthetica zorgen voor een kortdurende verdoving van de zogenaamde strekreceptoren in de maag. Het signaal dat vanuit de strekreceptoren naar de hersenen wordt gestuurd om aan te geven dat je moet stoppen met eten wordt hierdoor ietsje later doorgegeven. Als gevolg hiervan komt het verzadigingssignaal een beetje later en eet je wat langer door.

  Doordat nooit iemand eerder op het idee gekomen was om anesthetica lokaal in de maag toe te dienen om de voedselinname te beïnvloeden, heeft Orexa een brede patentbescherming kunnen opbouwen. Naast het werkingsmechanisme heeft Orexa ook bescherming met de speciaal ontwikkelde orale formulering (een tablet met speciale kenmerken voor een precieze afgifte in de maag).

  Of het kandidaat medicijn inderdaad werkt en veilig is, zal worden uitgezocht in een aantal klinische studies. De slagingskans ligt hierbij aanzienlijk hoger dan bij een gemiddeld nieuw medicijn, omdat:

       1. We al weten dat het gebruikte middel veilig is, omdat het actieve bestanddeel reeds vele tientallen jaren in de praktijk worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een verdoving bij de tandarts.

       2. Het concept van een verhoging van de voedselinname inmiddels is aangetoond. Orexa heeft vele preklinische studies gedaan (in weefsels, muizen, ratten en varkens) en een klinische fase 1 studie (in gezonde vrijwilligers), waarmee het concept is aangetoond. De gemiddelde extra voedselinname in deze studies ligt tussen de 10% en 20%. Bij langere toediening in de diermodellen leidt dit tot gewichtstoename.

  Nu gaat het er nog om de juiste patiëntengroep te vinden, met de juiste dosering en de juiste randvoorwaarden. Daarnaast is het een doelstelling om uit te zoeken waar de meeste gezondheidswinst valt te behalen. Er zullen verschillende soorten onderzoek worden gedaan met verschillende patiëntenpopulaties om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

  De klinische studies

  Orexa wil graag drie verschillende klinische fase 2 studies uitvoeren om een zo goed mogelijke uitgangspositie te creëren. In het kort gaat het om een fase 2a studie bij:

       1.  De preventie van Post-Operatieve Ileus (beter herstel na een zware operatie);

       2.  Anorexia Nervosa;

       3.  Sarcopenia / Cachexia (spier- en gewichtsverlies, onder meer bij ouderen en chronisch zieken, zoals bijvoorbeeld bij kankerpatiënten).

   

  De eerste twee klinische studies zijn reeds in gang gezet. Om inzicht te krijgen hoe een klinische studie verloopt, volgt hier een uitleg met de drie delen van een klinische studie:

   

  Deel 1: Het protocol

  Dit is het deel waarin de opzet van de studie wordt uitgewerkt. In eerste instantie gaat het om de grote lijnen van de studie, waarbij de patiëntenpopulatie, het soort studie en een indicatie van het aantal patiënten wordt bepaald. Daarna wordt een Clinical Research Organization (CRO) geselecteerd om het onderzoek samen mee uit te voeren.

  Samen met de CRO wordt het protocol verder in detail uitgewerkt. Een belangrijk aspect daarbij is het vinden van een geschikte hoofdonderzoeker en de ziekenhuizen waar het onderzoek kan worden uitgevoerd.

  Daarnaast is een essentieel onderdeel in dit deel het regulatoire aspect. Voordat patiënten mogen worden behandeld, moeten de autoriteiten toestemming verlenen. Naast het in detail uitgewerkte protocol gaat het om kwaliteitscontrole en een heleboel formeel papierwerk.

  Dit deel kost relatief veel tijd, waarbij de kosten relatief meevallen.

   

  Deel 2: Het behandelen van de patiënten

  Nadat de autoriteiten toestemming hebben gegeven, kunnen de patiënten in de studie worden opgenomen en behandeld. Dit is het belangrijkste en meest kritische onderdeel van de studie. In dit deel is de voortgang van het aantal patiënten dat met de studie meedoet van cruciaal belang. Afhankelijk van de patiëntenpopulatie, de opzet van de studie, het aantal deelnemende ziekenhuizen en vele andere factoren kan het aantal deelnemende patiënten per tijdseenheid sterk variëren.

  Dit deel heeft het grootste risico op vertraging. Het is tevens het deel waarin het overgrote deel van de kosten worden gemaakt.

   

  Deel 3: Het controleren en analyseren van de data

  Zodra alle patiëntdata compleet zijn, worden alle geblindeerde data gecontroleerd op volledigheid. Vervolgens worden de statistische analyses uitgevoerd en worden de data ontblind. Daarmee wordt duidelijk of de primaire en/of secundaire eindpunten zijn behaald en kan de conclusie van het onderzoek worden getrokken.

  Dit deel heeft een laag risico op vertraging en heeft beperkte kosten.

  De eerste klinische fase 2a studie (in de preventie van Post-Operatieve Ileus)

  De eerste studie richt zich op de preventie van Post-Operatieve Ileus (POI). Dit is een serieuze complicatie, die tot 50% van de patiënten in bepaalde patiëntengroepen treft. De klachten leiden ertoe dat deze patiënten niet meer eten en daardoor langzamer herstellen na de operatie, wat weer leidt tot een langer ziekenhuisverblijf.

  Dit onderzoek richt zich specifiek op vrouwen die een grote buikoperatie hebben ondergaan voor de behandeling van ovariumkanker of andere zware gynaecologische operaties. Er is voor deze patiënten gekozen, omdat dit een groep is waarbij de post-operatieve ileus relatief vaak voorkomt. Er wordt onderzocht of de gastro-intestinale verstoringen minder worden en of de patiënten sneller weer gaan eten en herstellen.

  De studie wordt uitgevoerd in meerdere ziekenhuizen in Duitsland met 100 tot 120 patiënten, onder toezicht van hoofdonderzoeker prof. Alexander Mustae van de Universitätsklinikum Bonn (UKB).

  Op 13 september 2023 heeft Orexa finale toestemming van de Europese autoriteiten ontvangen, waarmee de behandeling van de patiënten kan gaan beginnen. Meer details van deze studie zijn te vinden op https://clinicaltrials.gov/study/NCT05923086.

  Een voorlopige indicatie wanneer de studie gereed is: Q2/Q3-’24.

  Tweede klinische fase 2a studie (in Anorexia Nervosa)

  De tweede studie richt zich op patiënten met Anorexia Nervosa. Dit is een kleine beschrijvende studie met als doel om uit te zoeken of er anorexia patiënten zijn die tijdens de herstelfase baat kunnen hebben bij een behandeling met het medicijn van Orexa.

  Inmiddels is het contract met de CRO getekend en heeft Orexa een geschikte hoofdonderzoeker gevonden, wat bij deze studie van cruciaal belang is. De details van het protocol  worden verder uitgewerkt. Het onderzoek zal in Italië plaatsvinden en zo’n 15 tot 20 patiënten omvatten.

  De opzet van deze studie is anders dan bij de POI studie. Waar het bij de POI studie om een dubbelblind onderzoek gaat, waarbij het kandidaat medicijn tegenover een placebo wordt getest, gaat het in de anorexia studie om een beschrijvende studie, met een individuele behandeling van de patiënten. Er wordt daarbij over een bepaalde periode onderzocht hoe de patiënten op verschillende doseringen reageren en of de behandeling überhaupt acceptabel is voor de betreffende patiënt. Ook wordt uitgezocht wat de karakteristieken zijn waarbij de behandeling wel of niet aanslaat. Door deze individuele benadering kunnen bepaalde signalen makkelijker naar boven komen. Na deze kleine studie kan eventueel een grotere dubbelblinde studie volgen.

  Een voorlopige indicatie wanneer de studie gereed is: Q2/Q3-’24 (dat is dus dezelfde tijdsperiode voor de uitkomst als de eerste klinische studie).

   

  Mede dankzij de eerdere financieringsrondes heeft Orexa deze twee klinische fase 2a studies in gang kunnen zetten. Het doel van de huidige financieringsronde is om deze twee klinische fase 2a studies verder te bekostigen.

   

  Een toelichting:

  Bovenop de huidige cashbalans van € 1,0 miljoen per september 2023 is de totale financieringsbehoefte voor de komende 12 maanden op te delen in twee delen:

  Het eerste deel bedraagt € 1,0 miljoen en is voor:

  • de gehele voltooiing van de eerste klinische fase 2a studie in POI;
  • het eerste deel van de tweede klinische fase 2a studie in Anorexia (tot en met toestemming van de autoriteiten, maar zonder de behandeling van de patiënten);
  • alle lopende bedrijfskosten tot medio 2024.

  De timing van het grootste deel van deze kosten hangt af van de snelheid van de POI studie. Hoe spoediger patiënten met de studie meedoen, hoe sneller het budget wordt aangesproken (en hoe beter het voor Orexa is). Het grootste deel van de kosten van deze studie zal waarschijnlijk in H1-2024 vallen, maar om goed voorbereid te zijn wil Orexa het grootste deel van deze kosten op tijd gedekt hebben.

   

  Het tweede deel bedraagt € 500k en is voor:

  • de gehele voltooiing van de tweede klinische fase 2a studie in Anorexia (met de behandeling van de patiënten).

  Daarmee bedraagt de totale financieringsbehoefte van beide klinische studies, plus alle lopende bedrijfskosten tot medio 2024 € 1,5 miljoen.

  Een mogelijk derde klinische fase 2a studie (in Cachexia / Sarcopenia)

  Orexa wil naast de eerste twee klinische studies graag nog een derde klinische studie (in Cachexia / Sarcopenia) voorbereiden, om zo een ideale uitgangpositie te creëren. Bij Cachexia is er sprake van extreem gewichtsverlies, wat bijvoorbeeld voorkomt bij chronisch zieken (bijvoorbeeld kankerpatiënten). Bij ouderen heet een vergelijkbaar ziektebeeld Sarcopenia.

  Het protocol voor deze studie zal de komende maanden verder worden uitgewerkt, zodat de opzet en de geschatte kosten voldoende duidelijk zijn. Voor de volledige uitvoering van deze studie zal nog aanvullende financiering (of een geschikte samenwerkingspartner) nodig zijn. Omdat de kosten van de voorbereidingen relatief beperkt zijn, zullen deze al wel worden getroffen. 

  Het marktpotentieel van de verschillende toepassingen

  Voor de preventie van Post-Operatieve Ileus voorziet Orexa een wereldwijde verkooppotentie van € 200 – 400 miljoen omzet per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande cijfers van aantallen operaties in combinatie met bepaalde inschattingen, welke uitgebreid met bronnen zijn onderbouwd in dit aparte pdf-document.

  Voor Anorexia is het marktpotentieel op dit moment nog wat lastiger te onderbouwen, omdat hierbij meer factoren meewegen. Wel is het bekend dat de ziekte voorkomt bij ongeveer 0,7% van de bevolking, waarbij vooral adolescente meisjes en jonge vrouwen worden getroffen. Ook indien slechts een deel van deze groep baat bij het kandidaat medicijn zou hebben, dan nog gaat het om grote aantallen patiënten.

  Voor Cachexia / Sarcopenia (ondervoeding met verlies van spierkracht) voorziet Orexa het grootste marktpotentieel. Gezien het grote aantal patiënten dat hier mogelijk baat bij heeft, schat Orexa het omzetpotentieel op meer dan € 1 miljard per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op bestaande incidentie cijfers in combinatie met bepaalde  inschattingen.

  Quote Prof. Dr. Ard Peeters:

  “Nu de eerste twee klinische fase 2a studies in gang zijn gezet, zijn we in de spannendste ontwikkelingsfase van ons medicijn gekomen. Bij een klinische studie is het niet vanzelfsprekend om direct de juiste dosering in combinatie met de juiste randvoorwaarden te vinden. Dat geldt ook voor Orexa. Maar met de huidige data van de pre-klinische studies ben ik er zeker van dat het mechanisme van verhoogde voedselinname werkt. Door meerdere studies met ieder een andere insteek uit te voeren verhogen we de kans op succes en hebben we goede hoop dat we een signaal van werkzaamheid zullen gaan vinden.”

  Team

  De kern van Orexa wordt gevormd door het management team bestaande uit Prof. Dr. Ard Peeters (CSO) en Sake Stevenhaagen (CEO).

  Ard is de wetenschapper, uitvinder achter de patenten en oprichter van Orexa. Hij is van oorsprong bioloog en gepromoveerd in de psychologie. Hij is bijzonder hoogleraar geweest aan het Radboud UMC, Nijmegen. Ook heeft Ard veel ervaring in de farmaceutische industrie. Hij heeft 20 jaar gewerkt voor het bedrijf Organon.

  Sake heeft een financieel-economische achtergrond (Actuariële Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam) en is tevens investeerder.

  Naast Ard en Sake werkt Orexa samen met externe specialisten op de deelgebieden die nodig zijn. Orexa houdt de vaste kosten in deze ontwikkelingsfase nog zo laag mogelijk, om zo’n groot mogelijk deel van de investeringen in klinisch onderzoek te kunnen stoppen.

  Relatief lage ontwikkelingskosten

  Omdat het actieve ingrediënt van het kandidaat medicijn van Orexa reeds decennialang wordt gebruikt, en er vele tientallen wetenschappelijke studies naar zijn gedaan, is er al heel veel bekend over de veiligheid. Hierdoor volstaan minder grote onderzoekstrajecten in fase 2b / 3 en zullen de totale kosten daarvan veel lager uitkomen dan voor een middel waarvan nog geen veiligheidsprofiel bekend is. In de Verenigde Staten staat deze toelatingsroute bekend onder de 505(b)(2) pathway. Voor Europa is er een soortgelijke regeling.

  Deze verkorte trajecten betekenen dat zowel de ontwikkelingstijd als de ontwikkelingskosten naar verwachting aanzienlijk lager uit zullen vallen dan bij een geheel nieuw medicijn, terwijl de marktpotentie door de patentpositie evengoed aanzienlijk is.

  Bovendien zullen de productiekosten van het medicijn, als het eenmaal op de markt is, laag zijn. Het middel kan daardoor voor een lage prijs, maar toch met een mooie marge, op de markt gebracht worden.

   

  Lager risico (al veel bekend over de veiligheid)

  +

  Lage productiekosten

  +

  Lagere ontwikkelingskosten + Kortere ontwikkelingstijd (505 (b)(2) pathway)

  =

  Hoger verwacht rendement

  Biggenstudie

  Naast de klinische studies voert Orexa ook studies uit in dieren. Dit jaar is er een serie biggenstudies uitgevoerd, welke zeer voorspoedig is verlopen. In deze geblindeerde studies is een duidelijk en significant dosisafhankelijk effect gezien, waarbij het principe van verhoogde voedselinname is bevestigd.

  Bovendien hadden de biggen bij deze proeven met het middel van Orexa minder diarree.

   

  Vanwege de vertrouwelijkheid van de data worden die hier niet gedeeld, maar de data wijzen op gezondheidswinst en een lagere sterfte bij de biggen in een kritische groeifase, wanneer de biggen over gaan op vast voedsel. Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met een grote diervoederproducent om samen de praktische en commerciële mogelijkheden verder uit te zoeken. Mogelijk zou dit de eerste inkomsten voor Orexa kunnen opleveren.

  De planning:

  De waardering

  De pre-money waardering van deze investeringsronde bedraagt € 10,0 miljoen.

  Deze huidige pre-money waardering plus de benodigde investeringen ten opzichte van de verkooppotentie zijn relatief laag. Dus als het goed gaat, dan kan het ineens heel erg goed gaan. Orexa is wat dat betreft een mooi voorbeeld van een asymmetrisch risicoprofiel, met een lage correlatie met andere beleggingen.

  Zodra het concept in patiënten is aangetoond en het duidelijk is of en hoeveel gezondheidswinst er valt te behalen, dan hoort daar vanzelfsprekend een andere waardering bij. Wat die waardering dan wordt, hangt vooral af van de uitkomsten van de klinische onderzoeken.

  Bonuscertificaten:

  Om investeerders in deze investeringsronde op een evenwichtige manier te waarderen voor snellere inschrijvingen, alsmede voor investeringen van grotere bedragen, is er een beperkt aantal gratis bonuscertificaten beschikbaar. Dat maakt het aanbod in een aantal gevallen nog aantrekkelijker en is een extra stimulans voor investeerders die Orexa een wezenlijke stap verder brengen.

  De bonussen zijn als volgt:

  • 2,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 25.000 en hoger.
  • 2,5% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 50.000 en hoger.
  • 5,0% Gratis Bonuscertificaten voor investeringen van € 100.000 en hoger.

  Bij een snellere inschrijving:

  • 10,0% Gratis Bonuscertificaten voor de eerste € 200.000 aan inschrijvingen.
  • 8,0% Gratis Bonuscertificaten voor de tweede € 200.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 200.000 tot € 400.000 bedraagt).
  • 6,0% Gratis Bonuscertificaten voor de derde € 200.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 400.000 tot € 600.000 bedraagt).
  • 4,0% Gratis Bonuscertificaten voor de vierde € 200.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 600.000 tot € 800.000 bedraagt).
  • 2,0% Gratis Bonuscertificaten voor de vijfde € 200.000 aan inschrijvingen (als de tussenstand van de inschrijvingen € 800.000 tot € 1.000.000 bedraagt).

  Kortom, hoe sneller u inschrijft, hoe meer gratis bonuscertificaten u ontvangt.

  Deze gratis bonuscertificaten zijn stapelbaar, dus dat kan een dubbele bonus opleveren.

  Als voorbeeld: stel u investeert € 25.000, terwijl op dat moment de tussenstand van de inschrijvingen de € 400.000 gepasseerd is, maar nog minder dan € 600.000 is. In dat geval geldt een bonus van 2,0% voor het grotere inschrijfbedrag plus 6,0% bonus voor de snellere inschrijving en komt het totaal aantal gratis bonuscertificaten uit op 8,0%.

  Scenario’s:

  Hieronder volgt een modelmatige weergave om een idee te geven over de verschillende mogelijke scenario’s.

  Scenario 1: met partnerdeal na fase 2a en verkoop na 5 jaar:

  Dit is een scenario waar Orexa op inzet. Hierbij sluit Orexa na het klinische fase 2a programma een partnerdeal, waarmee de kosten van de klinische fase 2b/3 studies kunnen worden betaald, zonder verdere verwatering van de certificaat- en aandeelhouders. 

  Deze financieringsronde:

  • Pre-money waardering: € 10,0M
  • Investeringsronde: € 1,5M
  • Post-money waardering: € 11,5M

  Vervolgfinanciering Q1’24:

  • Pre-money waardering: € 13,5M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 17%)
  • Investeringsronde: € 1,5M
  • Post-money waardering: € 15,0M

  Met deze investeringen van samen € 3,0M kunnen de eerste twee klinische fase 2a studies geheel worden bekostigd, inclusief alle lopende bedrijfskosten, en kan tevens een begin worden gemaakt met de derde klinische fase 2a studie.

  Ons ideale scenario: de klinische resultaten zijn voldoende positief en het lukt om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten, waarbij de partner licentierechten verkrijgt en de klinische ontwikkelingskosten plus de lopende kosten volledig betaalt.

  Er is dan geen vervolgfinanciering meer nodig.

  • Waardering voor de deal: € 15,0M
  • Exit 2028 (over 5 jaar) voor € 125M (waarde per certificaat t.o.v. nu: +878%).

  Rendement: +57,8% effectief per jaar.

  Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 5 jaar naar € 97.800.

  Scenario 2: geen partnerdeal, maar wel een verkoop na 5 jaar:

  Dit is nadrukkelijk niet het scenario waar Orexa op inzet, maar is louter een vereenvoudigd rekenvoorbeeld om de kapitaalbehoefte voor de klinische ontwikkeling zonder samenwerkingspartner aan te geven.

  Deze financieringsronde:

  • Pre-money waardering: € 10,0M
  • Investeringsronde: € 1,5M
  • Post-money waardering: € 11,5M

  Vervolgfinanciering Q1’24:

  • Pre-money waardering: € 13,5M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 17%)
  • Investeringsronde: € 1,5M
  • Post-money waardering: € 15,0M

  Met deze investeringen van samen € 3,0M kunnen de eerste twee klinische fase 2a studies geheel worden bekostigd, inclusief alle lopende bedrijfskosten, en kan tevens een begin worden gemaakt met de derde klinische fase 2a studie.

  In geval dat de klinische resultaten voldoende positief zijn, maar het dan nog niet lukt om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

  Vervolgfinanciering (H2’24):

  • Pre-money waardering: € 20M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 57%)
  • Investeringsronde: € 5M
  • Post-money waardering: € 25M

  Hiermee kan de derde fase 2a studie worden voltooid en kan er een start worden gemaakt met een grootschalige fase 2b/3 studie in één indicatie.

  Vervolgens: de klinische resultaten zijn wederom voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

  Vervolgfinanciering voor fase 2b/3 (rond 2025):

  • Pre-money waardering: € 35M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 119%)
  • Investeringsronde: € 15M
  • Post-money waardering: € 50M

  Vervolgens: de klinische resultaten zijn wederom voldoende positief, maar het lukt dan nog niet om een geschikte partnerovereenkomst te sluiten:

  Vervolgfinanciering voor fase 3 (2026-2027):

  • Pre-money waardering: € 60M (waarde per certificaat t.o.v. nu: + 163%)
  • Investeringsronde: € 15M
  • Post-money waardering: € 75M

  Exit 2028 (over 5 jaar) voor € 125M (waarde per certificaat t.o.v. nu: +338%).

  Rendement: +34,4% effectief per jaar.

  Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 5 jaar naar € 43.800.

  Scenario 3: met gedeeltelijke overname na fase 2a en volledige verkoop na 4 jaar:

  Deze financieringsronde:

  • Pre-money waardering: € 10,0M
  • Investeringsronde: € 1,5M
  • Post-money waardering: € 11,5M

  Het lukt daarna om een partnerdeal te sluiten, waarbij deze partner over 1 jaar (na fase 2a) als onderdeel van de deal een aandelenbelang overkoopt van 20% van de certificaat- en aandeelhouders voor een waardering van € 30M (waarvan dan € 6M naar de certificaat- en aandeelhouders gaat), en vervolgens via milestones alle kosten betaalt en het bedrijf na 4 jaar volledig overneemt voor € 200M.

  Dan zou de opbrengst per certificaat zijn:

  • Na 1 jaar een uitkering van 52%,
  • Plus na 4 jaar een uitkering van +1.639% de originele inleg

  Rendement: +104,2% effectief per jaar.

  Een investering van € 10.000 groeit in dit voorbeeld in 4 jaar naar € 179.300, waarvan € 5.200 na 1 jaar wordt uitgekeerd.

  Een overzicht van de drie scenario’s:

  Andere scenario’s:

  Indien er tegenvallers zijn en er bijvoorbeeld extra onderzoek moet worden gedaan met extra kosten, dan komt het rendement uiteraard lager te liggen dan in de bovenstaande scenario’s. Gezien de relatief lage waardering in deze ronde zit daar wel wat marge in, zodat het perspectief niet bij de eerste tegenvaller meteen negatief uitvalt, maar dan nog steeds heel redelijk tot goed is.

  In deze sector gebeurt het vaak dat programma’s langer duren en meer geld kosten, dus dat is iets om rekening mee te houden. Tot nu toe zijn de tijdslijnen iets langer dan aanvankelijk gepland, maar zijn de kosten nog wel binnen het geplande budget gebleven, door de vaste kosten in de deze ontwikkelingsfase bewust zo laag mogelijk te houden.

  Mocht blijken dat er in de praktijk geen economische toepassing haalbaar is, dan kan de waarde per certificaat in het slechtste geval zelfs naar nul gaan. Dat risico is aanwezig. De investeerder dient zich bewust te zijn van dit risico.

   

  Het is erg lastig om de precieze kansen en risico’s in te schatten. Op basis van de huidige pre-klinische en klinische onderzoeken is Orexa ervan overtuigd dat het mechanisme ook in patiënten werkt. Door dit in de praktijk te testen zal blijken of het inderdaad werkt, alsmede hoeveel toegevoegde waarde daaruit valt te behalen.

  Wat betreft de kansen op een geschikte partnerdeal is er een redelijke kans op een deal in de komende 1 tot 2 jaar. Dit soort processen kosten tijd. Er worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking, waarbij er vooral veel interesse uit Azië is.

  Vooral voor de Chinese markt lijkt er een reële mogelijkheid te zijn om rond fase 2a tot een partnerdeal te komen. De klinische onderzoeken kunnen in China sneller en voor lagere kosten worden uitgevoerd en de marktpotentie voor alleen de Chinese markt is groot. Gastro-intestinale klachten komen in Azië bovendien vaker voor dan in Europa en de VS en daarbij heeft China een ouder wordende bevolking van grote omvang, wat voor een grote mogelijke doelgroep zorgt. Voor Westerse farmabedrijven zijn de verkooprechten voor China meestal minder interessant, waardoor het ideaal zou zijn als Orexa de exclusieve verkooprechten voor China zou kunnen verstrekken aan een partner die als tegenprestatie (een groot deel van) de klinische ontwikkelingskosten betaalt. Orexa zou dan de verkooprechten voor de rest van de wereld behouden, met het bijbehorende opwaartse potentieel.

  Orexa prognosticeert als indicatie een verwacht risico-gewogen rendement van 35% effectief per jaar voor de investeerders in deze ronde. Dit kan in de praktijk zowel aanzienlijk hoger als aanzienlijk lager uitvallen. De investeerder dient zich bewust te zijn van zowel de kansen als de risico’s.

  Praktische aspecten van de investering

  Bij deze uitgifte gaat het om gecertificeerde aandelen. Stichting Participatie Orexa houdt formeel de aandelen in Orexa BV en geeft certificaten uit voor ieder aandeel. Daarmee heeft de Stichting Participatie Orexa voornamelijk een administratief doel. De economische rechten van de certificaten van aandelen die in deze investeringsronde worden uitgegeven, waaronder eventuele winstuitkeringen, dividenden of de verkoop van een deel of het gehele bedrijf, zijn hetzelfde als van de andere aandelen.

  Op moment van uitgifte zijn er geen preferente aandelen met preferente rechten boven de in deze ronde uit te geven gecertificeerde aandelen.

  Voor de Stichting Participatie Orexa zijn de oprichtingsakte met statuten hier te vinden en de administratievoorwaarden hier.

  De certificaten van aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. De beleggingshorizon bedraagt bij deze belegging als indicatie 3,5 tot 5,5 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit in de praktijk korter of langer duren. Voor beleggers met een kortere beleggingshorizon is deze belegging niet geschikt.

  De investeerders zullen per e-mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. In principe zal er ieder kwartaal een bericht worden gestuurd over de ontwikkelingen van Orexa. Daarnaast zal er bij nieuwswaardige ontwikkelingen een aparte korte update worden toegestuurd. Voor vragen kan er contact worden opgenomen via investeerders@orexa.nl.

  Samenvatting:

  Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt.

  Voor de uitvoering van twee klinische fase 2a studies is Orexa op zoek naar investeerders voor een doelbedrag van € 1.500.000. 

  • De pre-money waardering is € 10,0 miljoen.
  • De minimale investering is € 10.000, of indien hoger een veelvoud van € 5.000 (€ 10k, 15k, 20k, 25k, etc.).

  • Gratis bonuscertificaten bij hogere investeringsbedragen (vanaf € 25k).

  • Gratis bonuscertificaten bij snellere inschrijvingen.

  • Bij totale inschrijving van € 1.500.000 verkrijgen de nieuwe investeerders samen een belang van 13,0% in Orexa (excl. gratis bonuscertificaten).
  • Een indicatie als beleggingshorizon is 3,5 tot 5,5 jaar.

  Klaar om in te schrijven?